Nesten halvparten av arealet er skogkledt. I de nedre delene av fjellskråningene vokser eike- og bøkeskog som går over i blandingsskog og barskog lenger opp. Over tregrensen er det subalpin og alpin engvegetasjon. I Karstområdet er det for det meste steppevegetasjon, langs kysten mediterran buskvegetasjon.