Vegetasjonen varierer med høyden, og omfatter bl.a. kastanje, pinje, sypress, eik, ask og poppel samt en mangfoldighet av blomsterarter.