Vinterregnområdet ved sørvestkysten i Sør-Afrika har en temperert oseanisk flora og vegetasjon med middelhavspreg, sørøstkysten subtropisk regnskog. I innlandet er det savanne- og steppevegetasjon, som mot nord og vest går over i halvørken og ørken. Spesielt floraen i sørvest er artsrik og særpreget, og vesensforskjellig fra den i Afrika for øvrig, men med tydelig likhet med Australias. Av ca. 6000 arter frøplanter i Kapplandet er svært mange endemiske, bl.a. tallrike arter i familien Proteaceae. Kapplandets 550 Erica-arter er med få unntak endemiske.