Kystsonen og store deler av vestskråningen har ørkenvegetasjon (loma) med trær bare langs de periodevis tørre elvene. I fjellene er det i nord fuktige gress-sletter (páramos, jalca), i sør tørre høysletter (puna). Skråningene og slettelandet i øst er kledd med tropisk regnskog som øverst mot fjellene går over i fjellskog og savanne.