Omtrent halvparten av Myanmars landareal er dekket av skog. Over 1000 meter finner man eviggrønn skog av eik og furu. I fjellstrøkene nordpå vokser rhododendron opp til 2000-metergrensen. I strøk med mer enn 2000 mm årlig nedbør finnes eviggrønne tropiske trær; i regioner med årlig nedbør 1000–2000 mm finnes monsunskoger med trær som feller bladene i den varme årstiden. I strøk med mindre enn 1000 mm nedbør går vegetasjonen gradvis over til krattskog. Opprinnelig gress- og steppeland finnes ikke, men der skog er ryddet, gror det opp bambus, bregner og stivt gress. I Ayeyarwady- og Sittungdeltaets tidevannsbelte vokser tett mangroveskog.