På de høyere øyene gir den store nedbøren og det rike vulkanske jordsmonnet vekstgrunnlag for tett regnskog. På atollene er palmer, samt tropiske busker og trær de viktigste vegetasjonsformene.