Vegetasjonen i nordvest består mest av vidstrakte steppeområder og skog (ofte avbeitet krattskog) med middelhavsvegetasjon: korkeik, steineik, maquiskratt, med aleppofuru og seder i fjellene. Øvre tregrense ligger på ca. 3100 moh. Sørøst for fjellene er det ren ørkenvegetasjon med bl.a. malurtarten Artemisia herba-alba og den tett tuede meldearten Fredolia aretioides, som på avstand minner om en stor, grågrønn stein. Lengst i sør finnes spredte bestander av det endemiske treet argantre, som har frukter som brukes til fôr og til fremstilling av matolje.