Vegetasjon mangler eller er begrenset til kortvarig oppblomstring av ettårige planter etter regnfall.