Planteveksten er stort sett av tørr middelhavstype, med maquis-kratt som har rik blomstring om våren i vest, og går over i steppe og ørken i øst, med bl.a. malurtarter som viktige innslag. Det er lite skog.