Ca. 60 % av arealet er skog. Omtrent 55 % av skogarealet er fuktig, artsrik tropisk regnskog. Den finnes hovedsakelig på den karibiske siden av fjellene. Slettelandet har bl.a. tresavanne med karibisk furu, Pinus caribaea. Langs kysten er det en del mangroveskog. Eik og nåletrær i fjellskråningene. I høylandet er det stepper med tørketid fra november til april.