Floraen tilhører det paleotropiske florariket. Langs den sumpige kysten vokser mangroveskog og oljepalmer. Kystsletta var tidligere dekket av tropisk regnskog med mahogni- og ibenholttrær. Nå er det bare spredte bestander igjen. Resten er omdannet til savanne som følge av nedhugging og økt beitepress fra husdyr. Platåområdene har savannevegetasjon med enkelte apebrødtrær og smørtrær. Savannegresset kan bli over 3 m høyt i regntiden. Fjellområdene er skogkledde.