Floraen tilhører det neotropiske florariket. Skogen dekker ca. 40 % av landarealet. I lavlandet er det tropisk regnskog og flate gressletter. Skogene er rike på edle tresorter, gummitrær og palmer. Her vokser også det eviggrønne sapodilletreet. Langs kysten er det en del mangroveskog. I høyereliggende områder erstattes lavlandsvegetasjonen av barskog, savanne, og til dels steppepreget vegetasjon. I fjellskogene vokser bartrær, sypresser, vier- og eikearter. Skoggrensen går ved 3950 moh. I alt finnes det over 8000 arter karplanter i Guatemala.