I lavlandet i øst er det treløs steppe- og ørkenvegetasjon, høylandet har også steppevegetasjon som er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. I de lavere områdene mot Sudan vokser det tresavanne med akasiearter og områder med åpen skog som feller løvet i tørketiden.