Opprinnelig var den sørlige delen av landet dominert av tropisk regnskog som gradvis gikk over til savanne i de nordlige områdene. Rovdrift på skogen har imidlertid ført til at mesteparten av den naturlige regnskogvegetasjonen er utryddet.