Fjellenes nordskråninger er som regel dekket av tett regnskog, men størstedelen av landet har savannevegetasjon som varierer fra løvfellende skog til kaktus, tornebusker og andre tørkeplanter på slettene. Den mest sparsomme vegetasjonen finnes i den vestlige del av Vega Real og på sørkysten.