Planteliv i Den demokratiske republikken Kongo. Kongobekkenet har tropisk regnskog eller store områder med slik skog i veksling med sekundær gressmark. Artsdiversiteten er stor, med mange arter på et lite areal. Trærne blir ofte over 50 m høye, ibenholt- og mahogniarter er vanlige. Det er også en rik epifyttvegetasjon, bl.a. med mange orkidéarter. Platåområdene i sør har skogsavanne og savanne, i øst er det en egen type skogsavanne, kjent som «parkskog». Ved munningen av elven Kongo er det sump- og mangrovevegetasjon.