Floraen i Costa Rica er svært artsrik og omfatter mer enn 8000 karplanter. Det karibiske lavland er dekket av tropisk regnskog, unntatt der hvor denne er ryddet for dyrking. Langs selve kysten vokser mange steder mangrove. Lavlandet ved Stillehavet har en mer tørkepreget vegetasjon med løvfellende skog og skogsavanne øst for Nicoyahalvøya. I de kjøligere høylandsstrøkene vokser skoger av eik og trebregner, som over ca. 2500 moh. går over i gressletter. Costa Rica blir regnet som et foregangsland innen naturvern; 25 % av landarealet er vernet. Resten av landarealet har imidlertid blitt utarmet som følge av oppdyrking og beiting.