Plantelivet viser stor variasjon. Opp til ca. 1300 moh. er vegetasjonen tropisk. Lavlandet ved Stillehavet og Amazonassletta er dekket av regnskog, mens Orinocosletta og store deler av det karibiske kystland har savanne. På Guajira-halvøya, som er landets tørreste område, finnes en krattsavanne med mye kaktus. Over 1300 moh. endrer skogen gradvis karakter, idet de mest varmekjære artene forsvinner. I tierra templada vokser bl.a. trebregner, kinatre, eviggrønn eik og en mengde orkidéarter. I en høyde av 3000 moh., hvor páramo begynner, opphører skogen, og erstattes av spredte busker og gresstuster nedenfor snøgrensen.