Nesten all opprinnelig vegetasjon, løvskog og tresavanne, er borte. Mesteparten av jorden er dyrket opp eller brukes som beitemark. Det finnes enkelte rester av tresavannen, for øvrig er det utviklet en sekundær, menneskeskapt savanne, som til dels er overbeitet. FAO regner 6 % av landarealet som fortsatt tresatt (2005), men med en årlig avskogingstakt i perioden 2000-05 på 5 % - blant de høyeste i verden.