Langs kysten preges vegetasjonen av kokospalmer og oljepalmer, nord for Abomey finnes en blanding av skog og savanne, lengst i nord savanne.