Planteliv i Antarktis

Artikkelstart

Plantelivet i Antarktis er begrenset, og består stort sett av alger, lav og mose. Kun to blomstrende plantearter forekommer, og det er ingen trær.

Arter og leveområder

Det er registrert rundt 100 mosearter, 25 levermosearter, rundt 300 lavarter og omkring 30 arter av makrosopp (storsopp). Størst mangfold er det langs vestkysten av Antarktishalvøya, der klimaet er generelt varmere og våtere enn andre områder på kontinentet.

Det er tre dominerende leveområdene for planter i Antarktis. Disse er de permanent isfrie områdene der det er svært lite nedbør, de områdene der det er relativt stor vinternedbør som under sommersmelting tilfører flytende vann, og til sist eksponerte nunatakområder omgitt av evig is.

Som for andre steder er det en kombinasjon av klimatiske faktorer, grunnforhold og biotiske forhold som styrer utbredelse av planteartene. Tilgang til vann som er den mest avgjørende faktoren, da tørke er den største begrensende faktoren for planteliv i Antarktis.

De plantene som fins i Antarktis er i stand til å tåle ekstreme fysiologiske påkjenninger, som for eksempel gjentakende frysing/tining. Lav-vegetasjonen er spesielt godt tilpasset de ekstreme vekstforholdene, og foretrekker mørke bergarter, som best absorberer solstrålingen.

På vestsiden av Antarktishalvøya er det på gunstige steder to blomstrende planter: gressarten Deschampsia antarctica og den «antarktiske nellik» Colobanthus quitensis.

En del av de sub-antarktiske øyene har en noe mer variert flora enn selve Antarktis. På Sør-Georgia vokser ca. 50 forskjellige frøplanter. Men heller ikke her kommer man tilnærmelsesvis opp mot den rikdommen arktisk flora kan oppvise.

Påvirkning og endringer

Pågående klimaendringer vil kunne påvirke plantelivet i Antarktis, både ved at de særlig tilpassede stedegne artene får det vanskelig under nye forhold, og ved at det kan bli en økt risiko for at fremmede arter som er bedre tilpasset de nye klimatiske forholdene etablerer seg og konkurrerer ut de opprinnelige artene.

Økt menneskelig aktivitet i kombinasjon med klimaendringer, gjør Antarktis mer mottakelig for at plantearter som ikke naturlig hører hjemme her etablerer seg. Så langt er alle de fremmede blomstrende planter som er oppdaget fjernet fra Antarktis, selv om det fremdeles er en viss risiko for at det kan finnes frø fra disse plantene liggende igjen. Det er ikke gjort funn av fremmede lav- eller mosearter så langt.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg