Skogen dekker omtrent en tredel av landarealet. Eik, både løvfellende og eviggrønne arter, dominerer i lavereliggende strøk og i de sørlige deler av landet. I nord finnes skoger av bøk og furu. På slettene vokser en eviggrønn buskskog (maquis).