Som følge av liten nedbør og sterk fordampning er planteveksten i de vestlige og sørlige deler av landet meget sparsom, med busksteppe eller ørken. Fjellstrøkene, unntatt de høyeste toppene, er ofte lett skogkledde med treformede Juniperus-arter og gran; akasier og tamarisker noe lavere nede. I den østlige del av landet, spesielt i Nuristan, er vegetasjonen frodigere med furu, gran, seder, valnøtt, pistasj og eik, delvis også vill oliven.