Plaka, bydel i Athen, Hellas, ved foten av Akropolis på nord- og østsiden. Plaka er Athens gamleby, med trange og uregelmessig anlagte gater og mye eldre bebyggelse. Området var inntil ca. 1960 tett bebodd og preget av håndverksvirksomhet og småindustri. Senere har bydelen i økende grad henvendt seg til turister, og på 1960- og 70-tallet ble en del gammel bebyggelse fjernet og erstattet av hoteller. Fra 1980-årene har byens myndigheter lagt betydelig innsats i å bevare bebyggelse, regulere biltrafikken og forskjønne bybildet. Plaka betjenes av metrostasjonene Monastiraki, Syntagma og Akropolis.