Pjotr Grigorjevitsj Grigorenko, sovjetisk offiser og ingeniør; generalmajor. Grigorenko framsto i 1950- og 1960-årene som en sterk kritiker av krenkelsene av menneskerettighetene i Sovjetunionen. Han ble avskjediget under Khrustsjov og flere ganger arrestert og anbrakt på psykiatrisk sykehus. Han har utgitt Det sovjetiske sammenbrudd 1941 (utkom i Vest-Tyskland 1969), som handler om den sovjetiske forsvarspolitikken fram til 1941. Grigorenko kom senere til USA.