Pjotr Dmitrijevitsj Boborykin, russisk forfatter, etter 1914 bosatt i utlandet. Skildret russisk samfunnsutvikling i en mengde naturalistiske romaner og skuespill. Er blitt kalt den russiske Zola, men er snarere å betrakte som den fremste representanten for 1800-tallets russiske trivialroman.