Pjotr Arkadjevitsj Stolypin, russisk embetsmann og tsardømmets siste store statsmann. Han ble utnevnt til generalguvernør i Grodno 1901 og Saratov 1903, og så i mai 1906 til innenriksminister og juli samme år også til statsminister. De to siste stillingene innehadde han inntil han ble myrdet av en sosialrevolusjonær 1911. Stolypin søkte å konsolidere den russiske staten på to måter: På den ene side skjerpet han politi-innsatsen mot revolusjonære og nasjonale separatister. Han oppløste riksdumaene 1906 og 1907, samtidig som han gjennomførte en ny valglov som innskrenket venstresidens og de nasjonale mindretalls rettigheter; i løpet av kort tid ble også mer enn 1000 mennesker henrettet. På den annen side tok han initiativet til en gjennomgripende jordreform for å bedre bøndenes økonomiske og rettslige stilling.