Pitrim Alexandrovitch Sorokin, russisk-amerikansk sosiolog. Han var medlem av Kerenskijs regjering 1917, og ble utvist fra SSSR 1922 på grunn av sin opposisjon mot bolsjevikenes regime. Professor i sosiologi ved Harvard University 1930–49; grunnla og ledet Harvard Research Centre in Creative Altruism fra 1949. Sorokin var mer filosofisk orientert enn hovedretningene innen amerikansk sosiologi og stilte seg kritisk til dem. Hans arbeider dreier seg mye om store linjer i samfunnets struktur og utvikling, og han blir av og til stilt på linje med sivilisasjonsteoretikerne Oswald Spengler og Arnold Toynbee. Verker bl.a. Sociology of Revolution (1925), Social and Cultural Dynamics (4 bd., 1937–41), Reconstruction of Humanity (1948, norsk utg. Menneskehetens gjenreisning, 1953) og Sociological Theories of Today (1966).