Provins i Italia, i regionen Toscana, nordvest for Firenze; 965 km2 med 287 000 innb. (2008). Hovedstad: Pistoia. Provinsen ligger på sørsiden av vannskillet i Appenninene og når i sør ned til den alluviale elvesletta omkring elven Arno. Fjellene når opp i 1388 moh. i nordvest. Mye skog i nordlige del, lenger sør en del jordbruk, bl.a. vinproduksjon. En del industri, bl.a. produksjon av jernbanemateriell, skotøy, konfeksjon, møbler og syntetiske tekstiler. Det meste av industrien er lokalisert til provinshovedstaden.