Pipin den eldre, eller Pipin av Landen, en av lederne for det austrasiske aristokrati og rikshovmester (major domus) først hos kong Dagobert 1 fra 613, og senere hos Sigebert 3 fra 639. Han regnes som stamfar til slekta pipiniderne som senere ble kalt karolinger.