Piombino, italiensk adelstittel i slekten Boncompagni, som nevnt første gang i 1133. Ugone Boncompagni (1502–85) ble valgt til pave 1572 med navnet Gregor 13. Slekten arvet huset Ludovisis fyrstedømme Piombino 1681; dette ble innlemmet i Toscana 1805. En gren av slekten, som arvet huset Ottobonis godser og titler, fører tittelen fyrst Boncompagni-Ludovisi-Ottoboni.