Pinatubo, vulkan i Filippinene, på øya Luzon, 100 km nordvest for Manila, 1780 moh. Etter å ha ligget i ro i over 600 år, hadde den i 1991 en rekke kraftige utbrudd. Aske- og dampsøylen stod 30 km høy, og det tykke askefallet i området omkring vulkanen tok livet av 700 mennesker og gjorde 100 000 hjemløse. Det amerikanske anlegget Clark Air Force Base 16 km fra vulkanen måtte oppgis. Utbruddet viste seg å bli et av de største og mest ødeleggende på 1900-tallet, med utbrudd hovedsakelig av vulkansk aske og gass. Virkningen var merkbar over Antarktis, der ozonkonsentrasjonen ble rekordlav. Mengden av utslynget SO2 kan ha vært i størrelsesorden 20 millioner tonn. Aerosoler og vulkansk aske i høyere lag av atmosfæren skjermet for solstrålingen og gav en målbar temperatursenkning på Jorden i flere år etterpå.