Pilcomayo, elv i Sør-Amerika, tilløp fra nordvest til elven Paraguay, ca. 2500 km lang. Utspring i Andesfjellene i Bolivia, renner mot sørøst, danner i nedre løp grensen mellom Paraguay og Argentina. Sterkt skiftende vannstand, derfor av liten betydning som farled. Lager undertiden svære oversvømmelser.