Pietro Pomponazzi var en italiensk renessansefilosof og lærer i Padova, Ferrara og Bologna. I motsetning til thomismen representerte han en opprørsk Aristoteles-tolkning, som blant annet bestred læren om viljens frihet og sjelens udødelighet. Hand hovedverk er De immortalitate animae (Om sjelens udødelighet, 1516).