Pietro Lorenzetti, tilhører Sienaskolen, utgikk fra Duccio-tradisjonen, men knytter seg også til Giotto. Det synes også som han har mottatt impulser fra Giovanni Pisano og Simone Martini. Hans hovedverk er pasjonsfreskene i underkirken i San Francesco i Assisi fra 1320-årene.