Pietro Cossa, italiensk dramatiker, erklært tilhenger av verismo, en litterær retning i Italia etter mønster av fransk naturalisme. Blant hans tallrike dramatiske arbeider kan nevnes Nerone artista (1871), Messalina (1877) og Cleopatra (1879). Cossas skuespill gjør neppe lenger noen lykke på scenen. Preget som de er av forfatterens rike fantasi og språklige mesterskap, nyter de imidlertid stor anseelse som lesning.