Pierre d' Aubusson, fransk geistlig, stormester for Johannitterordenen. Trådte tidlig inn i Johannitterordenen og ble 1476 ordenens stormester. Forsvarte 1480 Rhodos med glimrende tapperhet mot tyrkerne. Ble kardinal 1489. Var i sine siste år bl.a. opptatt av å organisere et stort internasjonalt korstog mot tyrkerne, men dette mislyktes.