Pierre Soulages, fransk maler. Han maler i en abstrakt ekspresjonistisk stil med brede, mørke strøk mot en lysere bakgrunn, et slags magisk tegnspråk som også skaper suggestive romvirkninger. Hans kunst er beslektet med Hans Hartungs, men har en mer robust og malerisk karakter. Han har stått sentralt i fransk kunstliv siden 1950-årene, og er blant annet representert i Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden og i Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst med Écriture (1964).