Pierre Puget, fransk billedhugger, maler og arkitekt; påvirket av Bernini og elev av Pietro da Cortona. Han tilegnet seg den italienske barokk og utførte 1656–57 to krast realistiske atlanter til rådhuset i Toulon. Slo seg 1661 ned i Genova og hugde bl.a. kolossalstatuen av San Sebastian til kirken Santa Maria in Cariguano. For Versailles laget han Milon fra Kroton (1682), Persevs befrir Andromeda (1684) og relieffet Aleksander og Diogenes (1687). Dramatisk virkelighetsskildring preget av en utpreget naturalisme utmerker Pugets verker, alle utført i marmor. Hans plan for regulering og forskjønnelse av Marseille ble gjennomført i sterkt redusert form.