Pierre Hubert L'Archevêque, fransk billedhugger, elev av Édmé Bouchardon. Oppholdt seg 1755–76 i Sverige som leder for skulpturarbeidene ved Stockholms slott, fra 1768 dessuten direktør for kunstakademiet. Han ble egentlig innkalt for å gjøre Gustav Adolfs ryttermonument, men oppgaven lyktes ikke helt for ham, og støpningen medførte store vanskeligheter; monumentet ble først oppført 1796. L'Archevêque utførte også Gustav Vasa-statuen utenfor Riddarhuset (1774), og er således mester for de to første plassmonumenter i Sverige. Han var dessuten en utmerket portrettør.