Pierre Drevet, sluttet seg vesentlig til Nanteuil, laget realistiske fremstillinger av det stofflige (kjøtt, silke, pelsverk). Utførte også stikk, særlig kjent er portrettet av Colbert.