Pierre Crozat, fransk kunstsamler, kjent som den største av alle samlere av håndtegninger. Han eide 19 000 blad og dessuten over 400 malerier, samt skulptur og antikke gemmer. Ved auksjonen over hans samlinger 1741 kjøpte C. G. Tessin 1600 tegninger som nå danner grunnstammen i det svenske Nationalmuseums håndtegningssamling. Crozat utgav også et reproduksjonsverk i kobberstikk over malerier og tegninger i flere franske samlinger, Cabinet de Crozat (1729–42).