Piave, elv i nordøstlige Italia, kommer fra Karniske alper på grensen mot Østerrike og munner ut 30 km østnordøst for Venezia, 224 km lang, nedbørfelt 4100 km2. I elvens øvre løp ligger flere kraftverk, i nedre del brukes vannet til irrigasjon. I 1963 raste over 50 mill. m3 stein og jord fra det 1800 m høye Tocfjellet ned i den 7 km lange innsjøen bak Vaiont-demningen og reiste en flodbølge som raserte en lang rekke landsbyer i Piavedalen. Over 2000 mennesker mistet livet.