Phosphoros, svensk litterært tidsskrift utgitt av Atterbom og V. F. Palmblad i Uppsala 1810–14. Navnet sikter til «lysbringeren» Venus, morgenstjernen. Tidsskriftet var den romantiske bevegelsens første organ i Sverige, og gav rom for original poesi og poesi i oversettelse ved siden av anmeldelser og prinsipielle studier i estetikk og litteraturhistorie.