Phoenix, amerikansk SETI-prosjekt (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) som, basert på privat finansiering, tok over deler av NASAs HRMS (High Resolution Microware Survey), startet opp 1992. Project Phoenix begynte i 1995 en systematisk leting etter intelligente radiosignaler fra 1000 utvalgte stjerner innenfor en avstand av 60 parsec (200 lysår) fra Jorden. Til arbeidet brukes store radioastronomi-antenner, bl.a. National Radio Astronomy Observatorys 43 m antenne ved Green Bank i West Virginia. Prosjektet drives av The SETI Institute.