Phobos, navn på to stort sett mislykkede sovjetiske Mars-sonder som etter plassering i kretsløp rundt planeten skulle landsette instrumentkapsler på Phobos. Sondene hadde masse 6220 kg; de var kompliserte, og oppdragene meget vanskelige. Oppskytningene fant sted 7. og 12. juli 1988. Kontakten med Phobos 1 gikk tapt 29. august 1988, 17,7 mill. km fra Jorden. Phobos 2 gikk inn i en bane rundt Mars 29. januar 1989 og hadde begynt vitenskapelige oppdrag, bl.a. registrert vanndamp i Mars-atmosfæren, da radioforbindelsen ble brutt 27. mars 1989, bare 150 km fra Phobos. Foruten Sovjetunionen deltok 12 andre nasjoner i prosjektet.