Philip Weilbach, dansk kunsthistoriker; 1883 sekretær og bibliotekar ved Kunstakademiet. Hans grunnleggende Dansk Kunstnerlexikon (1877–78) kom 1896–97 i ny utgave som Nyt dansk Kunstnerlexicon og på ny i helt omarbeidet form 1947–52 (3 bd.) med tittelen Weilbachs Kunstnerleksikon, under redaksjon av Merete Bodelsen og Povl Engelstoft. En ny, ajourført utgave i 9 bind ble utgitt 1994–2000 med Sys Hartmann som hovedredaktør.