Philip Toynbee, britisk forfatter og kritiker, sønn av A. J. Toynbee. Fra 1950 var han knyttet til søndagsavisen The Observer. Han slo inn på nye veier i poetisk romankunst med Tea with Mrs. Goodman (1947, norsk overs. 1948). Med utgangspunkt i et alminnelig teselskap, hvor gjestenes refleksjoner avsløres etter tur, antyder han store, mytiske konflikter og evige livsprosesser. En like interessant symbolikk brukes i The Garden to the Sea (1953). Sterkt særpreget er også den store diktsekvensen som ble innledet med Pantaloon (4 bd. 1961–68). End of a Journey: An Autobiographical Journal 1979–1981 ble utgitt 1988.