Philip Freneau, amerikansk dikter av fransk hugenottisk avstamning. Han utfoldet seg særlig under den amerikanske uavhengighetskrigen som forfatter av patriotiske vers, polemiske og satiriske pamfletter o.l., og virket som journalist og politisk skribent for Jeffersons parti. Til hans betydeligste skrifter hører The Power of Fancy (1770), det filosofiske The House of Night (1775), det harmfylte The British Prison-Ship (1781), som skildrer hans britiske krigsfangenskap, og lyriske dikt som The Indian Burying Ground.