Phaeocystis, algeslekt av marine svepeflagellater, veksler mellom flagellatform og ubevegelige celler i store (opptil 2 mm) geléaktige kolonier. P. pouchetii finnes i store mengder i polart sommerplankton og danner da næringsgrunnlaget for krill (dyreplankton). I oppdrettsanlegg er Phaeocystis til dels giftig for fisken. Flere arter, bl.a. P. globosa, som kan føre til skumdannelse langs strendene i Holland og Belgia.